TOEFL – IELTS – CAMBRIDGE EXAM – GMAT – GRE- TOEIC KURSLARI

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere toplam 110 ülkedeki yaklaşık 6000 eğitim kurumu ve üniversiteler tarafından tercih edilmekte olan, önem derecesi yüksek, İngilizce yeterliliği belirleyen bir sınav türüdür. Ülkemizde de özellikle bazı üniversitelerde hazırlık atlama sınavından muaf olabilmek için TOEFL sınavını almak gerekmektedir.

Anadili ingilizce olmayan öğrencilerin ingilizce düzeylerini ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır. Amerikan üniversitelerinin hepsi ana dili ingilizce olmayan öğrencilerin ingilizce düzeylerinin dersleri anlayabilecek yeterlilikte olup olmadığını anlamak için TOEFL skoru ister.

 

IELTS (International English Language Testing System)

IELTS (International English Language Testing System) dünyaca bilinen ve tanınmış en yüksek kalitede İngilizce bilgisini ölçebilen ve tüm dünyada kullanılan bir değerlendirme sistemidir. British Council, Cambridge ve IDP Avustralya tarafından geliştirilmiş bir testtir. IELTS sınavı İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Amerika gibi birçok ülkedeki üniversite ve şirketler tarafından kabul edilmektedir.

Akademik ve Genel IELTS sınavları vardır, ancak yüksek öğrenim için geçerli olan Akademik IELTS sınavlarıdır. Konuşma, okuma, yazma ve dinleme alanlarındaki İngilizce becerisini test etmektedir.

Yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilebilmek için genelde kabul edilen not 6.0 ve yukarısıdır. Ancak başvurulan ülke ve yüksek öğrenim kurumunun beklentilerine göre bu baraj değişebilmektedir.

IELTS sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır; ancak bazı üniversiteler 5 yıla kadar kabul etmektedir.

CAMBRİDGE EXAM

Cambridge Üniversitesi sınavları dünyada en çok bilinen ve geçerli olan sınavlardır. Öğrenci bu kurslara katılmadan önce çok kapsamlı bir seviye tespit sınavına tabi tutulur. Bu sınav sonucunda adayın hangi Cambridge sınav hazırlık sınıfına katılacağı belirlenir.Bu sınavlar 100’den fazla ülkede bulunan farklı merkezlerde aynı tarihlerde düzenlenmektedir.Bu sınavlarda başarılı olan adaylar University of Cambridge ESOL Examinations tarafından seviyelerine uygun olan sertifikaya hak kazanırlar.

 

Cambridge Exam Sertifika Seviyeleri

 

KET (Key English Test): Cambridge’ın 1.düzey İngilizce sertifika sınavıdır, elementary (başlangıç) seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olan ve temel anlamda İngilizce iletişim kurabilen kişilerin girdiği bir sınavdır. Adaylar basit içerikli metinlerdeki ana temaları anlamalı, belirli durumlarda iletişim kurabilmeli ve kısa ve standart ilanları, işaretleri ve basit sözel tarifleri anlayabilmelidirler. Reading/Writing, Listening ve Speaking olmak üzere üç bölümden oluşur. KET sertifikası ömür boyu geçerlidir.

PET (Preliminary English Test): Cambridge’ın 2.düzey İngilizce sertifika sınavıdır. Bu düzeydeki öğrencilerin İngilizce seviyesi orta düzeydedir. Sınav; Reading, Writing, Listening, Speaking olmak üzere dört bölümden oluşur. PET sınavı iş, okul ve sosyal hayattaki pratik iletişime yönelik yeterli İngilizcesi olan kişiler için hazırlanmıştır. Bu sınav bazı durumlarda gerekli olan İngilizcenizi kullanma, basit kitapçıkları ve makaleleri okuma ve basit kişisel mektuplar yazabilme veya bir toplantıda not tutabilme yeteneğinizi ölçmeyi amaçlar. Daha ziyade turizm, perakende satış, inşaat, üretim ve mühendislik gibi alanlarda çalışan için gerekli temel dil becerilerini kapsar. PET sertifikası ömür boyu geçerlidir.

FCE (First Certificate in English): Cambridge’ın 3.düzey sertifika sınavıdır. Bu düzeydeki öğrenciler geniş bir dilbilgisi ve sözcük bilgisine sahiptirler, ve günlük ve sosyal hayatta İngilizce konuşma konusunda kendilerine güvenirler, değişik durumlar için fikirler üretip uygun bir iletişim tarzını kullanırlar ve rahat iletişim kurarlar. Öğrencilerin İngilizce seviyesi ileri-orta düzeydir. Bu sınav, en yaygın olarak başvurulan Cambridge sınavıdır. Reading, Writing, Listening, Speaking ve Use of English olmak üzere beş bölümden oluşur. Bu sınav sonunda alınacak sertifika, uluslararası ticaret ve eğitim ortamında, sertifika sahibinin iyiye yakın bir düzeyde İngilizce iletişim kurabilme becerisine sahip olduğunu belgeler. Bu sertifika yurtdışında çalışmak, okumak ve dil becerisi isteyen işletme, tıp, mühendislik ve diğer birçok iş alanında bir kariyer edinmek isteyen kişiler için önemli bir adımdır. FCE sertifikası ömür boyu geçerlidir.

CAE (Certificate in Advanced English): Cambridge’ın 4. düzey İngilizce sertifika sınavıdır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler İngiltere’deki yüksek öğretim kurumlarına girebilmek için yeterli İngilizce seviyesine sahip olduklarını ispatlamış olurlar. Reading, Writing, Listening, Speaking ve English in Use olmak üzere beş bölümden oluşur. Öğrencilerin İngilizcesi ileri düzeydedir sosyal ortamlarda ve profesyonel anlamda İngilizceyi etkili kullanabilirler. CAE sertifikası ömür boyu geçerlidir.

CPE (Certificate of Proficiency in English): Cambridge’ın en ileri düzeydeki İngilizce sertifika sınavıdır ve en zor geçilen sınavdır. Öğrencinin ileri düzeyde İngilizce hakimiyetinin yeterli olup olmadığını ölçmektedir. İleri (proficiency) seviyede İngilizce bilgisinin bir kanıtı olan bu sertifika İngiltere ve dışındaki birçok üniversite ve uluslararası şirket tarafından kabul görmektedir. Reading, Listening, Composition, Use of English ve Interview olmak üzere beş bölümden oluşur. Bu düzeydeki başarılı adayların İngilizce seviyeleri anadil seviyesine benzer bir dereceye ulaşır. CPE sertifikası ömür boyu geçerlidir.

Cambridge ESOL:  Bu sınav anadili İngilizce olmayan 16 yaş üzerinde İngiltere, Galler veya Kuzey İrlanda’da yaşayan veya yaşamayı düşünen yetişkinler için hazırlanmıştır. Bu kişilere mülteciler, işçiler, yukarıdaki ülkelerdeki eşlerinin ve ailelerinin yanına yerleşecek olan göçmenler gibi topluluklarda dahildir.

 

GMAT (Graduate Management Admission Test)

Gmat sınavı Amerika’da işletme veya yönetim ile ilgili konularda Master veya MBA yapmak isteyenlerin girmesi gereken bir sınavdır. Sınavın amacı sayısal, sözel ve analitik problem çözme yeteneğinizi, ingilizceyi kullanabilme ve okuduğunuzu anlama seviyenizi ölçmektir.

Bilgisayar üzerinden yapılan ve bütün dünyada da uygulanabilen bir test olan GMAT sözel, sayısal ve analitik olmak üzere 3 ana bölümden oluşur.

Sözel Bölümde; Cümle düzeltme, eleştirel akıl yürütme ve okuduğunu anlama gibi testler yer alır. 41 soruluk sözel bölümün süresi 75 dakikadır.

Sayısal Bölümde; Veri yeterliliği ve problem çözümü testleri yer alır. 37 soruluk sayısal bölümün süresi de 75 dakikadır.

Analitik Yazım Bölümünde; İki değişik kompozisyon yazmanız istenir. Her kompozisyon için yarım saat süre verilir.

GMAT’ta en düşük skor 200 iken, en yüksek skor 800’dür. İyi bir işletme okulu için 600 ve üzeri puana ihtiyacınız olacaktır.

Yılda toplam 5’i geçmemek şartıyla GMAT sınavına girme hakkınız bulunmaktadır.

GRE (Graduate Record Examination)

Gre sınavı mühendislik ve temel bilimler branşlarında ABD’de master yapmak isteyenlerin girmesi gereken bir sınavdır.

GRE sınavı, mühendislik ve temel bilimler branşlarında master ve doktora yapmak isteyenlerin girmesi gereken bir sınavdır. İki tip GRE sınavı vardır:

The General Test
Bu sınav, birikimleriniz sonucu oluşan ve herhangi bir çalışma alanına bağlı olmayan sözel, sayısal ve analitik problem çözebilme yeteneğinizi ölçer.

Sınav üç bölümden oluşmaktadır. Sözel (verbal) bölümde 30 dakikada 30 soru, sayısal (quantitative) bölümde 45 dakikada 28 soru, analitik (Analytical) bölümde ise 60 dakikada 35 soru cevaplamanız gerecektir. Sınav boyunca sürekli zamanı, hangi bölümde olduğunuzu ve kaç soru cevapladığınızı kontrol etmeniz yararınıza olur.

 

The Subject Test  GRE Subject Testleri, belirli bir bilim dalı hakkındaki bilginizi ölçer.

GRE Subject Testleri 8 değişik alanda olabilir. Bu sınav dünyada ve Türkiye’de henüz bilgisayarlı sisteme geçmemiştir ve halen kâğıt üzerinde uygulanmaktadır.

Yaklaşık 3 saat süren Müzik Sınavı hariç, her GRE Subject Test’i için tanınan süre 2 saat 50 dakikadır.

TOEIC (Test of English for International Communication)

Anadili ingilizce olmayanların global iş ortamında iletişimde bulunma becerilerini; İngilizce dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini ölçen bir uluslararası sınavdır. Türkiye’de genellikle bankalar, kurumsal şirketler ve danışmanlık firmaları tarafından tercih edilen bir sınav olan TOEIC çoktan seçmeli 200 sorudan oluşan bir sınavdır.

TOEIC; ana dili ingilizce olmayan kişilerin ingilizceye ne derecede hakim olduklarının tespiti için yapılan bir sınavdır.

Bu sınav iş ingilizcesine yönelik olup süresi 2 saattir.

TOEIC sınav sonucu; kişilerin iş dünyasında çevresiyle İngilizce iletişim yeterliliklerini gösterir. Reading bölümü 75, listening bölümü ise 45 dakika sürer.

Sınav sonucunda alınabilecek tavan puan ise 990’dır.